Avocatul Iurie Mihalache îți spune cum se împart bunurile în caz de divorţ

Avocatul Iurie Mihalache îți spune cum se împart bunurile în caz de divorţ

Cu ce rămâi când dragostea dispare. Schema după care se împarte averea la divorţ!verigheteAnul trecut am divorţat. În timpul procesului de divorț nu am cerut partajul averii comune obţinute pe timpul cât eram căsătoriţi. Acum doresc să o fac. Rog să îmi explicaţi, cum are loc procedura de partajare?

Răspuns de la avocatul Iurie Mihalache:

Iurie Mihalache, avocat

În cazul partajării bunurilor există regula că fiecărui dintre soţi îi revine jumate din bunurile comune. Prin bunuri comune se înţeleg toate lucrurile care au fost cumpărate în vremea căsătoriei. Aici intră: automobile, terenuri, apartamente, conturi bancare, mese, scaune etc. Împărţirea acestor bunuri se face în proporţii egale (1/2), chiar dacă unul dintre soţi în timpul căsătoriei era ocupat mai mult cu gospodăria, cu educaţia copiilor sau din alte motive nu a putut avea venituri (de exemplu, în timpul căsătoriei soţia era studentă şi nu avea un venit propriu sau din motive de sănătate, ea nu s-a angajat la serviciu).

Partajul se poate face pe două căi: prin notar sau prin instanţa de judecată

Prima variantă, pe care v-o sugerez şi eu, este calea amiabilă. Este necesar să ajungeţi la un numitor comun referitor la modul în care veţi partaja bunurile. Mergeţi împreună la un notar şi stabiliţi toate aceste detalii. Notarul va cere ca să întocmiţi o listă a bunurilor pe care doriţi să le partajaţi cu indicarea modalităţii de partajare la care aţi ajuns. Vor fi necesare şi alte documente, precum: actele de identitate, certificatul de căsătorie, contracte de vînzare-cumpărare etc. Primind toate documentele solicitate, notarul va elabora un contract de partajare şi îl va înmâna pentru a fi citit şi semnat. După semnarea contractului, veţi merge să înregistraţi pe numele dvs. acele bunuri (la oficiul cadastral, biroul de înmatriculare a mijloacelor de transport etc.).

Cea de-a doua opţiune este mai complicată. Dacă nu ajungeţi la o înţelegere cu fostul soţ, va fi necesar să depuneţi în instanţa de judecată o cerere de partajare a averii. În cerere va trebui să precizaţi cât se poate de clar care sunt bunurile dobândite în timpul căsătoriei, cum doriţi ca acestea să fie partajate, alte detalii importante.
Foarte important de ştiut este că partajul se face numai între soţi, iar rudele sau copiii acestora nu pot avea nici un fel de pretenţii. Adresarea în judecată o puteţi face în termen de 3 ani de la data hotărârii de divorţ. Pornind de la faptul că dvs. aţi divorţat anul trecut, mai aveţi la dispoziţie încă doi ani pentru a vă adresa în judecată şi a solicita partajul averii comune.

După cum am menţionat, bunurile obţinute în timpul căsătoriei se consideră bunuri comune şi fiecărui soţ revine jumătate din acele bunuri. Chiar dacă dvs. aţi cumpărat singură un bun, doar din veniturile pe care le-aţi avut sau chiar dacă documentele de cumpărare sunt pe numele dvs. (facturi, contracte), acel bun este şi rămâne, până la proba contrară, bun comun, şi va fi partajat în proporţie de 1/2.

De la această regulă există o excepţie, şi anume: nu vor fi partajate în proporţie egală lucrurile strict personale. Se consideră a fi personale lucrurile care sunt în proprietatea exclusivă a unuia dintre soţi, de exemplu: bunurile care au aparţinut fiecăruia până la încheierea căsătoriei (el avea apartament, ea avea automobil etc.), bunurile primite prin donaţie sau prin moştenire (chiar şi în timpul căsătoriei).

Lucrurile de uz personal (îmbrăcămintea, încălţămintea ş.a.), cu excepţia bijuteriilor de preţ şi a obiectelor de lux, sunt proprietate personală a soţului care le foloseşte, indiferent de timpul şi modul de dobândire. Menţionez că lucrurile destinate copiilor minori, precum: jucării, rechizite şcolare, îmbrăcăminte, încălţăminte etc., se transmit părintelui împreună cu care vor locui copiii. La fel, depunerile în bani făcute de soţi pe numele copiilor lor minori, se consideră proprietate a copiilor şi nu se iau în considerare la partaj.

Este necesar să cunoaşteţi şi faptul că, în caz de partaj, soţii împart nu numai bunurile pe care le au, ci răspund împreună şi de datoriile avute. Dacă, de exemplu, în timpul căsătoriei, aţi luat împreună cu fostul soţ un împrumut bancar sau aţi luat bani cu împrumut de la o rudă, prieten etc., trebuie să stingeţi această datorie împreună (în mod normal, câte jumătate fiecare).

Avocat Iurie Mihalache, BAA „Avornic si Partenerii”;
Mob. 068899952; 0(22)75-04-94;
E-mail: mihalacheiurie@yahoo.com;
Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 200, bir. 320

Recomandări