11 caracteristici ale unei femei abuzate și maltratate: vezi unde poți cere ajutor!

11 caracteristici ale unei femei abuzate și maltratate: vezi unde poți cere ajutor!

Scriitoarea cercetătoarea și psihologul american Leonor Walker, cea care a fondat Institutul pentru violență domestică și a documentat ciclul abuzurilor asupra femeilor, publicate ulterior în cartea „The Battered Women”, în 1979, a identificat 11 caracteristici care te poate ajuta să identifici o femeie - victimă a violenței de gen. De atunci au trecut mai bine de 30 de ani și, din păcate, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. 

Iată care sunt cele 11 caracteristici ale unei femei maltratate: 

1. Te simți trist

2. Simți că nu valorezi, că ești inutilă

3. Crezi că nu poți merge mai departe

4. Te simți singură

5. Ți-e frică

6. Ești deprimată

7. Suferi de anxietate și depresie

8. Te învinovățești pentru tot

9. Te simți nemotivată, fără speranță

10. Te simți neputincioasă, neajutorată și nehotărâtă să rezolvi problema

11. Suferi de tulburări de somn. 

Dacă te regăsești în descrierile de mai sus, ar trebui să știi că nu ești singura. Cere ajutor! În R. Moldova există multe organizații și asociații care sprijină victimele violenței în familie. Îți prezentăm în continuare lista acestora, întocmită de Centrul de Drept al Femeilor. 

Centrul de Drept al Femeilor (CDF) este o organizație non-guvernamentală, înființată de femei-juriste din RM pentru a asigura că perspectiva de gen este prezentă atât în timpul procesului de elaborare cît și de aplicare a legii. CDF pledează pentru egalitatea de statut pentru femei și bărbați în viața publică și în cadrul familiei. Misiunea Centrului este de a asigura promovarea și protecția drepturilor femeilor și de a contribui la reducerea violenței în familie în RM.

Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4. Tel./Fax: 0(22)23-73-06   Mob.: 068 85 50 50. E-mail: office@cdf.md. Site: cdf.md

Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” există în RM din anul 2001, iar din anul 2009 a deschis Telefonul de Încredere 080088008 pentru prevenirea violenţei în familie, oferind servicii de consiliere psihologică primară, informare şi orientare, consiliere juridică, referirea victimelor violenţei în familie către pretatorii de servicii specializate. Misiunea Centrului este de a promova şi proteja drepturile civile, economice, sociale, culturale, personale şi libertăţile femeii şi ale copilului; de a promova principiul de egalitate a şanselor pentru femei şi bărbaţi întru consolidarea valorilor şi statutului femeii; de a încuraja şi sprijini în toate mediile profesionale, sociale şi familiale a acţiunilor ce ţin de studierea şi racordarea legislaţiei RM la principiile ce guvernează drepturile femeii şi ale copilului, precum şi aplicarea lor de facto.

Tel. 0(22)23-49-06   Fax: 0(22)23-49-07. E-mail: office@lastrada.md   Site: http://www.lastrada.md

Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane din Chişinău este o instituţie publică de tip adăpost, înființată în anul 2001, subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu statut de persoană juridică, finanţată din bugetul de stat şi din alte mijloace. Centrul este gestionat și parțial finanțat în comun cu Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova, în baza unui acord. Centrul este specializat în asistenţa de criză și oferă condiţii civilizate de cazare (24 locuri) şi de igienă personală, hrană, asistenţă juridică, socială, psihologică şi medicală de urgenţă, pază şi protecţie, precum şi asistenţă pentru contactarea rudelor.

Adresa: mun. Chişinău, str. Burebista, 93. Tel.: 0(22) 55-30-42, 55-84-41   Fax.: 0(22) 92-71-37. E-mail: shelter_team@iom.md   Site: www.iom.md

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) este o organizaţie neguvernamentală din RM care din anul 1997 promovează dreptul copiilor la protecţie împotriva oricăror forme de violență, îndreptându-şi acţiunile spre informarea, sensibilizarea şi motivarea societăţii în vederea stopării relelor tratamente faţă de copii. Misiunea Centrului este de a proteja copiii în situaţii de risc şi copiii victime ale tuturor formelor de abuz, prin activităţi de prevenire şi servicii specializate adresate copiilor şi familiilor acestora.

Adresa: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 61/2. Tel. 0(22)75-88-06, 75-67-87   Fax:0(22)74-83-87. E-mail: office@cnpac.org.md   Site: cnpac.org.md

Asociaţia Promo-LEX a fost constituită ca o organizaţie non-guvernamentală de drepturile omului şi advocacy, în anul 2002, de către un grup de tineri apărători ai drepturilor omului. Misiunea Asociaţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în RM, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Programul Drepturile Omului se concentrează și pe Combaterea violenței împortiva femeilor. Servicii oferite includ asistenţă juridică gratuită pentru femeile victime ale violenței; litigare strategică în faţa instanţelor naţionale şi internaţionale etc.

Adresa: mun. Chişinău, str. Dumitru Rîşcanu 11, of. 41. Tel. 0(22)49-26-84, 44-96-26   Tel./Fax:0(22)45-00-24. E-mail: info@promolex.md   Site: www.promolex.md

Refugiul Casa Mărioarei este o organizație non-guvernamentală care activează constant din anul 2000, deși inaugarea oficială a avut loc în anul 2004. Este un centru de asistență împotriva agresiunii domestice, destinat victimelor violenţei în familie. Programul este realizat cu suportul Fundatiei SOROS-Moldova. Servicii oferite: adapost de urgenţa în situaţii de criza pînă la o lună de zile împreună cu copiii (21 locuri), cazare şi hrana gratuite, asistenţa sociala, consiliere psihologica, medierea relaţiilor cu partenerul, precum şi alţi membri ai familiei, grup de suport, consultanţă juridica, asistenţa medicala atît pentru victime cît şi pentru reabilitarea în cîmpul muncii, intermedierea relaţiei victimei cu alte instituţii abilitate sa intervina în soluţionarea problemei. Serviciile sunt gratuite, confidenţiale și se acorda în regim non stop.

Adresa: mun. Chișinău, șoseaua Hincesti, 4. Tel. 0(22)72-58-61. E-mail: caps@mail.md   Site: http://casamarioarei.blogspot.md

Centru de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, care oferă ajutor, informaţie şi sprijin victimelor torturii, victimelor violenţei domestice şi violenţei sexuale, precum şi refugiaţilor şi solicitanţilor de azil. Servicii oferite: asistență medicală, psihologică, socială și juridică calificată, oferită de o echipă multidisciplinară de profesionişti – medici, psihologi, lucrători sociali şi avocaţi.

Adresa: mun. Chișinău, str. Ismail, 44. Tel/Fax: 0(22) 27-32-22, 27-06-19. E-mail: rctv@memoria.mdd   Site: www.memoria.md

Căminul social pentru victimele traficului de persoane şi ale violenţei domestice „Începutul Vieţii”, Chişinău. Tel.: 0(22) 92 77 19

Centrul „Onoarea și Dreptul Femeilor Contemporane” din Bălți este o asociație obștească de tip advocacy, înființată în anul 2000, care prestează servicii de consiliere prin telefon, consiliere față-în-față, intervenție în situația de criză, consiliere şi asistență juridică (drept penal, drept civil, ordonanțe de protecție, compensare), însoțire la procesul de judecată, instruiri externe (poliție, altele), reintegrare socială, accesul la piața forței de muncă, monitorizare/ evaluare, sensibilizare, lobby (inclusiv contribuția la Rapoartele CEDAW) şi lucrul în rețea, asistență de mentor şi ocazional lecții despre activitatea de antreprenoriat.

Adresa: mun. Bălți, str. Decebal, 144. Tel: 0(231)70-778, 77-794, 71-395, 70-149. E-mail: olgapatlati@mail.ru

Centrul de Criză Familială „Sotis” Bălți este o instituţie  publică de tip adăpost, înființată în anul 2008, finanţată din bugetul de stat. Servicii oferite: protecţie şi plasament temporar victimelor violenței în familie (19 locuri), socializare și reintegrare în familie și în societate; asistență socială, psihologică, juridică și medicală persoanelor nerezidenţiale din mun. Bălţi şi din regiunea de nord a RM; plasament temporar pentru mame cu copii și servicii educaționale.

Adresa: mun. Bălţi, str. T. Şevcenco, 23. Tel.: 0(231)92-541, 33-475   Mobil: 079992541. E-mail: ccf.sotis@gmail.com  Web: ccfsotis.jimdo.com

Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei Domestice din Bălţi. Adresa: or. Bălţi, str. 31 August, 63   Tel.: 0(231)26-357.

Centrul de informare şi consiliere pentru victimele violenţei din Cahul, este un centru de zi, cofinanţat din bugetul de stat și susținut de Asociaţia Familiilor MonoParentale, cu suportul Fundației SOROS Moldova. Servicii oferite: consiliere şi suport în soluţionarea problemelor victimelor violenţei.

Adresa: or. Cahul, str. Republicii, 35, bir.6. Tel.: 0()20-984  Mobil: 079191203. E-mail: ao_afmp@yahoo.com

Centrul de drept din Căuşeni este o asociație obștească fondată în anul 2005 cu scopul de a apăra drepturile omului și propagarea legislației în domeniul drepturilor omului.Pentru victimele violenţei în familie, Centrul dezvoltă o reţea de servicii juridice în 4 raioane ale țării: Anenii-Noi, Rezina, Şoldăneşti și Vulcăneşti.

Adresa: or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, 1/2. Tel.: 0(234)23-680, 24-291   E-mail cd_causeni@yahoo.com

Centre Comunitare Multifuncţionale (Căuşeni) sunt centre de zi constituite în satele Baccealia, Chircăieşti și Ucrainca, graţie colaborării între Consiliile Locale respective cu Comisia Europeană, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei şi Consiliul raional Căuşeni. Servicii oferite: susţinere persoanelor aflate în dificultate (copii, familii cu copii, tineri, vîrstnici, persoane cu dizabilităţi) în vederea depăşirii situaţiilor de vulnerabilitate socială; plasament temporar pentru femei victime ale violenţei în familie, asistenţă socială, medicală, psihologică, consiliere şi sprijin familial.

Tel: 0(234)79-586

Centre comunitare de asistenţă socială (Făleşti) au fost create în anul 2008, cu suportul Fondului de Investiţii Sociale şi al Consiliului raional Făleşti, cu scopul de a asigura cămin temporar, adecvat şi  sigur beneficiarului în situaţie de risc:

• Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Tineri în Situaţii de Risc „Casa Speranţei”– or. Făleşti, capacitatea maximă este de 32 de beneficiari, inclusiv 10 locuri de plasament temporar.Tel.0(259)25-886.

• Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Familii în Situaţii de Risc „ProSperare”– s. Bocșa; capacitatea 32 beneficiari, 12 locuri pentru plasament temporar.Tel. 0(259)59-536

• Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Familii în Situaţii de Risc „Împreună” – c. Ciolacul Nou, capacitatea 32 de beneficiari, 12 locuri pentru plasament temporar. Tel. 0(259)9-20-20

• Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Familii în Situaţii de Risc „Nufărul Alb”– s. Glinjeni; capacitatea maximă de 30 de beneficiari şi 17 locuri de plasament temporar. Tel. 0(259)71-059

• Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Familii în Situaţii de Risc „Vivatis”– s. Călineşti, capacitatea maximă de 30 beneficiari şi plasament temporar 14. Tel. 0(259)61-682

 „Женские Инициативы” (regiunea transnistreană a ţării). Tel.: +373 77770802

Centre maternale pentru victimele violenței în familie

Centrul Maternal „Sfânta Maria” (Chişinău), finanţat din bugetul de stat, oferă plasament temporar cuplului mamă-copil şi acordă victimelor violenţei în familie servicii de consiliere și asistenţă socială, medicală, psihologică şi juridică.

Adresa: mun. Chișinău, str. Cuza Vodă, 29/4. Tel.: 0(22)66-43-37, 76-66-88, 76-67-33

Centrul Maternal „Pro Familia” (Căuşeni) este o instituție public, înființată în anul 2007, finanţată din bugetul de stat și susținută de Asociația Psihologilor „Tighina”. Oferă plasament temporar cuplului mamă-copil (19 locuri) şi acordă victimelor violenţei în familie servicii de consiliere și asistenţă socială, medicală, psihologică şi juridică.

Adresa: or. Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, 18a. Tel.: 0(243)26-721, 26-975  Tel/fax: 26-835  Mobil: 079436300. E-mail: ap_tighina@yahoo.com sau ipcmprofamilia@yahoo.com

Centrul Maternal „Pro-Femina” (Hâncești) este o instituție publică, înființată în anul 2008, finanţată din bugetul de stat, oferă plasament temporar cuplului mamă-copil (20 locuri) şi acordă victimelor violenţei în familie servicii de consiliere psihologică și socială.

Tel.: 0(269)23-364, 22-934. E-mail: profemina.2009@mail.ru

Centrul Maternal „Încredere” (Cahul) este o instituție publică, lansată în anul 2007 în cadrul proiectului „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”, implementat de PNUD Moldova, cu susținerea Guvernului Statelor Unite ale Americii. Pînă în anul 2013 a fost gestionat de Asociația Obștească „Încredere”. Actualmente este finanţat din bugetul de stat. Servicii oferite: plasament temporar cuplului mamă-copil, cu o capacitate de 24 locuri; servicii de consiliere victimelor violenţei în familie.

Tel.: 0(299)44-080, 23-487, 22-918   Mobil: 069243704. E-mail: centru-maternal.cahul@mail.ru

Centrul Maternal „Ariadna” (Drochia) este o instituție publică, înființată în anul 2006, cu susținerea Asociației Obștești „Artemida”. Centrul a început să activeze în anul 2012, fiind cofinanţat din bugetul de stat. Servicii oferite: prevenirea violenţei în familie şi acordarea asistenţei specializate victimelor; plasament de urgenţă (30 locuri); organizarea unor servicii de urgenţă în situaţia femeilor abuzate în cadrul familiei, precum şi organizarea serviciilor de consiliere pentru agresorii familiali.

Tel.: 0(252) 20-308, 21-032, 21-033, 23-487. Mobil: 079824900,  069488982. E-mail: CM_Ariadna@yahoo.com   Site: artemida.md

Centrul de plasament maternal pentru cupluri părinte-copil (Ungheni, Cornești) este o instituție publică de tip adăpost, înființată în anul 2008, dispune de 17 locuri.Serviciile oferite: informare, plasament, consiliere, asistență juridică, însoțirea în instanța de judecată, suport pentru copiii victimelor, instruiri interne pentru personal, reintegrare socială, sensibilizare etc.

Adresa: r-ul Ungheni, s. Cornești. Tel.: 0(236)60-734. E-mail: respiro.corneshti@mail.ru

Centre/Servicii pentru copii victime ale violenței în familie

Direcţia municipală Chişinău pentru protecţia drepturilor copilului a fost înființată în 1997 cu scopul de a acorda asistență copiilor aflați în dificultate și familiilor acestora. DMDPC este subordonată Consiliului Munciipal Chișinău. Misiunea Direcției este de a promova și asigura respectarea drepturilor copilului, ocrotirea copilului și a familiei prin asistență și acordarea serviciilor de calitate, acțiuni de prevenire a intrării copilului în dificultate, intervenție în caz de necesitate și aprobarea măsurilor de protecție, dezvoltarea sistemului de protecție a copilului în mun. Chișinău și formarea speciliștilor ce activează în domeniu.

Obiectivele generale ale Direcției în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, vizează eficientizarea mecanismelor de asigurare a protecţiei copilului împotriva violenţei, abuzului, neglijenţei şi exploatării copilului în familie şi societate, prevenirea intrării copilului în dificultate, precum și consolidarea capacităţii serviciilor sociale existente, extinderea şi diversificarea serviciilor specializate destinate copilului şi familiei în municipiul Chişinău.

Adresa: mun. Chişinău, str. Al. Vlahuță 3. Tel. 0(22)24-27-02. E-mail: dmdpcchisinau@mail.ru   Site: dmpdc.md

Centrul de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei „Amicul” din Chişinău este un serviciu specializat acordat copiilor abuzați, prestat în cadrul programului de asistență psihosocială al Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Servicii oferite: asistenţă socială (sprijin familiei în creşterea şi educarea copiilor), asistenţă psihologică (psihoterapie individuală şi de grup ş.a.), asistență juridică, resocializare (spaţii prietenoase copiilor, bibliotecă, cameră de joc, grupuri de sprijin, școala părinților).

Adresa: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 61/2. Tel. 0(22)75-88-06, 75-67-87   Fax:0(22)74-83-87. E-mail: ajutauncopil@cnpac.org.md   Site: amicel.cnpac.org.md

Centrul de plasament temporar și reabilitare pentru copii în situaţie de risc „Drumul spre Casă” (Bălţi) este o instituţie publică de profil social, înființată în anul 1986, finanțată din bugetul de stat. Din anul 2004, în clădirea adăpostului pentru copii, a fost înființat Centrul Maternal, finanțat prin intermediul Ministerului Sănătății. Centrul este de tip adăpost și funcționează non-stop. Servicii oferite: îngrijire temporară pentru copii şi persoane tinere în situaţii de dificultate; plasament (7 locuri), informare, intervenție în situația de criză, psihoterapie, consiliere juridică (drept civil, ordonanțe de protecție), însoțirea la procesul de judecată, sprijin pentru copiii victimelor, reintegrarea socială, asistență medicală, monitorizare/evaluare şi lucrul în rețea.

Tel./fax: 0(231)32-164, 71-003   E-mail: cprtcopii@yandex.ru

Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia” (Soroca) este o instituţie necomercială, fondată în anul 2003, în baza parteneriatului public-privat. În anul 2005 a fost creat un serviciu de plasament în cadrul centrului, oferind posibilitatea de a susţine pe cei mai neajutoraţi tineri, orfani, din familii dezavantajate economic sau cu prezenţa violenţei domestice.Centrul este constituit graţie colaborării între Consiliul Raional Soroca, Primăria oraşului Soroca şi cu suportul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, Reprezentanţei UNICEF în Moldova şi cu suportul propriu al fondatorilor.

Adresa: or. Soroca, str. Mihai Sadoveanu nr. 21. Tel: 0(230)23-619, 93-064, 93-007. E-mail: tineri.liberi@gmail.com   Site: www.youthsoroca.md

Centre pentru agresorii în familie

Centrul de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiali (Drochia) este o instituție publică specializată, înființată în anul 2012, cu susținerea Asociației obștești „Artemida”. Nu oferă servicii de plasament.

Servicii oferite: asistenţă socială, psihologică, juridică, medicală, activităţi de recuperare, reabilitare, schimb de comportament şi reintegrare socială a agresorilor familali. Psihologul, asistentul social și juristul lucrează cu agresorii timp de 3-6 luni, după un program personalizat. Agresorii frecventează centrul o dată sau de două ori pe săptămână beneficiind de consiliere individuală și instruiri în grup.

Adresa: or. Drochia, str. N.Testemițeanu, 2. Tel. +373 252 20 308. E-mail: simionsirbu@yahoo.com  Site: artemida.md

Recomandări