De ce acte e nevoie pentru alocația copiilor cu cetățenie română

De ce acte e nevoie pentru alocația copiilor cu cetățenie română

Copiii care dețin cetățenia română au dreptul la alocație până la 18 ani, urmând ca după 18 ani să li se acordă alocație în continuare celor care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora. Și, ce credeți, după 14 ani, au dreptul să-și administreze singuri alocația.

Cererile pentru alocație se depun de către reprezentații legali ai copilului la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului a Primăriei localității sau sectorului în care aveți domiciliul. După depunerea și înregistrarea cererilor, dreptul la alocație este stabilit prin decizia directorului executiv ai agențiilor județene de prestații sociale, începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, urmând să fie plătită începând cu luna următoare de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială. De exemplu, dacă se depune cererea în decembrie, urmează ca alocația pentru copil să fîe oferită începând cu luna ianuarie.

Valoarea alocației este de:

200 de lei (până la 2 ani)

84 de lei (2-18 ani)

Acte necesare pentru obținerea alocației:

cerere tip;

declaraţia părinţilor;

actele de identitate ale reprezentanţilor legali – copie şi original; (după caz)

certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat – copie şi original;

certificatul de căsătorie – copie şi original

dosar cu şină

pentru plata în cont bancar – extras de cont, deschis pe numele solicitantului;

În funcție de caz, mai pot fi necesare acte precum: hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.

Text: Sabina NICOLAEV

Recomandări