Părintele Teodor Codiţa ne spune totul despre Spovedanie. “Copiii se spovedesc începând cu şapte ani!”

Părintele Teodor Codiţa ne spune totul despre Spovedanie. “Copiii se spovedesc începând cu şapte ani!”

Suntem în Postul Paștelui, cel mai mare și strict post al anului și perioada în care oamenii își îndreaptă, poate mai mult ca niciodată, privirea către Dumnezeu, biserică și credință. Tot în această perioadă majoritatea credincioșilor merg la Spovedanie și Împărtășanie.

Spovedania este esenţială pentru orice creştin și reprezintă curăţarea sufletului de păcate în faţa lui Dumnezeu. Despre Sfânta Spovedanie ne spune mai multe părintele Teodor Codița, paroh al Bisecirii cu hramul „Sfântul Nicolae” din satul Gura Bâcului, r. Anenii-Noi.

Părinte, ce reprezintă, de fapt, spovedania și care este importanța sau rolul acesteia în viața unui creștin?

Sfânta Spovedanie este una dintre cele şapte Taine ale Bisericii Ortodoxe cu o importanţă deosebit de mare pentru viața duhovnicească a creştinilor, datorită efectului pe care îl are asupra credinciosului, acela de a-i curăţi păcatele prin harul Sfantului Duh. Părinţii Bisericii văd în spovedanie ,,un al doilea botez” sau, după cum zice Sf. Ioan Scărarul în treapta a V-a a Scării, ,,pocăinţa este reînnoirea botezului, este curăţirea conştiinţei”. Această expresie ne face să înţelegem mai bine sensul profund al Tainei, pentru că spovedania nu înseamnă o ştergere formală a unor greșeli pe care omul le-a comis, ci îşi doreste o schimbare lăuntrică a omului. Păcatele pe care le face omul “îi fac nesimțitoare mintea, inima şi constiinţa, îi orbesc vederea duhovnicească şi îi fac neputincioasă voinţa crestină”. Însă, prin milostivirea lui Dumnezeu, care îşi revarsă harul Său curăţitor, omul este reaşezat în demnitatea sa iniţială, dobândită prin Botez.

Când, de câte ori mergem la Spovedanie?

Sfânta Biserică recomandă, în cele 9 porunci bisericeşti, spovedania în cele patru posturi de peste an. Nu trebuie însă să aştepţi următorul post dacă simţi nevoia să mergi şi să spovedeşti păcatele care te apasă. În concluzie, numărul spovedaniilor este nelimitat. Să te spovedeşti ori de câte ori simţi nevoia, dar cel puţin în cele patru posturi de peste an.

Unii preoţi recomandă spovedania la patruzeci de zile, alţii chiar lunar sau, după caz, şi mai des. Cu alte cuvinte, frecvenţa cu care ne spovedim trebuie pusă în legătură cu starea duhovnicească a fiecărui creştin.

Cum ne pregătim de Spovedanie, ce facem înainte de a merge la Spovedanie?

Înainte de a merge la spovedanie credincioşii trebuie să se roage lui Dumnezeu cu căinţă şi lacrimi, ca să le dăruiască smerenie, mărturisire curată şi iertare, iar duhovnicului să-i dea Domnul înţelepciune şi cuvânt de învăţătură să le poată vindeca rănile lăsate de păcat şi să-i călăuzească pe calea mântuirii.

Apoi, credincioşii sunt datori să-şi noteze (ca să nu uite vreun păcat) în linişte păcatele mai mari, făcute din tinereţe sau de la ultima spovedanie, pe care trebuie să le citească cu căinţă, stând în genunchi, în faţa duhovnicului.

Ce îi mărturisim preotului la Spovedanie? Poate că oamenii evită să povestească anumite lucruri din rușine ori teamă sau nu-și constientizează păcatele?

La spovedanie mărturisim preotului păcatele noastre personale cu care noi am greşit, dar nu al vecinului, al soţului sau soţiei ş.a.m.d. Nu căutăm să-l diminuăm sau să-l arătam mai mic, mai neînsemnat sau să formulăm diferite povestioare. Păcatului i se spune pe nume concret.

Dar ce facem cu acest sentiment de rușine/teamă al oamenilor? Oamenii se tem și de faptul că preotul ar putea să-i dojenească, deci cred că este important să știm și care este rolul duhovnicului în Sfânta Taină a Spovedaniei? A omite un păcat înseamnă că spovedania este incompletă?

Rugăciunea dinaintea spovedaniei ne îndeamnă, dar şi ne avertizează: iar de vei ascunde de mine ceva, să ştii că toate păcatele îndoite le vei avea; ia seama dar, de vreme ce ai venit la doctor, să nu te întorci nevindecat.

Copiii de la ce vârstă merg la spovedanie și cum are loc aceasta în cazul lor?

Copiii încep a se spovedi de la şapte ani şi se face conform vârstei, pentru că nu poţi să-l spovedeşti ca pe unul mare. Mai mult, pentru cei micuţi spovedania se transformă în îndemnul de a nu păcătui, să fie acultători faţă de cei vârstnici, să fie prietenos cu toată lumea, să se roage.

Există restrictii sau cazuri când nu este permisă Spovedania?

Spovedania se face oricând şi nu are restricţii.

Ce este Epitimia sau canonul? Canonul poate fi şi oprirea temporară de la Sfânta Împărtăşanie, dacă gravitatea păcatelor o cere?

Canonul de pocăinţă sau epitimia, trebuie înţeles, administrat de către duhovnic şi primit de către penitent ca un medicament care îl ajută să-şi redobândească sănătatea sufletească şi, uneori, cea trupească, afectată de boala păcatului. În cele din urmă, canonul de pocăinţă trebuie înţeles, administrat şi primit ca un mijloc de creştere duhovnicească şi apropiere de Dumnezeu.

Pocăinţa înseamnă “schimbarea minţii” și poate cheia către iertarea păcatelor noastre. Care este diferența între căință și pocăință?

Există o diferenţă între căinţă (pocăinţă) şi mărturisire (Spovedanie). Pocăinţa trebuie să preceadă întotdeauna spovedania. Dar cum putem să ne întoarcem la Dumnezeu? Prin pocăinţă.

Al doilea lucru pe care îl vom face, înainte de a mărturisi cu voce tare păcatele noastre înaintea preotului duhovnic, ne căim în taina sufletului nostru şi ne ruşinăm pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu.

Şi cea mai bună metodă de a nu mai repeta păcatul este să îl urâm, să fugim de el, încă de la primele lui “simptome”. Nu ar trebui nicidecum să îl lăsăm să se “maturizeze”. Pocăinţa adevărată nu este numai o părere de rău, un sentiment de regret, ci şi o promisiune – de a nu mai reveni la păcatele făcute înainte. Şi, mai presus de toate, este nădejdea şi acceptarea iertării pe care Dumnezeu o oferă în dar celor care părăsesc păcatul şi se întorc în calea Lui, după exemplul Fiului Risipitor. Dacă ne mărturisim păcatele, El (Hristos) este credincios şi drept, ca să ne ierte şi să ne curăţească de orice nelegiuire (1 Ioan 1, 9).

Interviu realizat de Doina STIMPOVSCHII

Recomandări